חינוך ביתי
כישורי חיים
ברוכים הבאים
לאתר
א-ב בחינוך ביתי

קבע כדף הבית

א-ב בחינוך ביתי דף הבית

חינוך וכסף א-ב בחינוך ביתי

א-ב  בחינוך ביתי - כתבו אלינו

חינוך ביתי חגים ומועדים לשמחהמה זה חינוך ביתי?מדריך חינוך ביתיאיך לומדים בחינוך ביתיצורות וצבעים חינוך ביתידפי צביעה מכוניות רכבות מטוסיםיצירה ילדים יוצרים קטנטנים הגיל הרך א-ב בחינוך ביתיילדים חינוך ביתיא-ב  בחינוך ביתי דף הבית לייף מרקט יריד קניות  שופינג משפחתי

חזון א-ב בחינוך ביתי

ניווט ויזואלי באתר: מח ימני שמע ישראל בובות צביעה ויצירה חזון חינוך ביתי פניה להורים חינוך ביתי דע זכויותך בחינוך כישורי חיים lifeschooling

שופיניג א-ב לייף מרקט


התחברות לחברים


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


תאריך ושעה
 

 

 חינוך ביתי
האם יש נפקות לעבירת ביקור סדיר מחוק לימוד חובה 1949


החוק: סעיף 4 בחוק לימוד חובה

(א) הורים של ילד בגיל לימוד-חובה או של נער בגיל לימוד-חובה, חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד-חינוך מוכר. 
ב) (1) לא למד הילד או הנער באופן סדיר במוסד-חינוך מוכר, דינו של כל אחד מהוריו מאסר שני חדשים או קנס 1,000 ל"י 

זולת אם הוכיח מעל לכל ספק סביר, שעשה כמיטב יכולתו כדי שהילד או הנער ילמד  כאמור;

ב(2) לא יובא אדם לדין לפי סעיף קטן זה, אלא לאחר שמנהל מוסד החינוך המוכר בו רשום הילד או הנער שלח לו בדואר רשום הודעה בכתב שהילד או הנער לא למד כאמור, ואף לאחר משלוח ההודעה לא למד הילד או הנער, כאמור, בזמן מן הזמנים; ולא יבוא אדם לדין לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שעברו שבעה ימים מיום משלוח ההודעה;

ב(3) בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף קטן זה ישמע בכל מקרה את חוות דעתו של עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, או את חוות דעתו של קצין ביקור סדיר, וכן במידת האפשר את חוות דעתו של היועץ הפסיכולוגי העובד בבית הספר שבו לומד הילד; לענין פסקה זו, "קצין ביקור סדיר" - עובד המדינה או עובד רשות מקומית ששר החינוך והתרבות הסמיכו לענין זה".

ניתוח יסודות העבירה
חוק לימוד חובה הוא חוק מיושן מ 1949 והוא חוק המעניק זכות, הסנקציה בחוק הקובעת פגיעה בחירות או בקניין ההורה, אינה משרתת את תכלית חקיקת החוק, והיא אינה תואמת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אולם מאחר והחוק נחקק לפני חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק זה נהנה לכאורה משימור דינים, אולם חוק לימוד חובה כפוף ע"פ הלכת גנימאת, לפרשנות התכליתית של החוק אשר עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חינוך ביתי במתכונת מודרנית, החל בארה"ב בשנות השישים הוא הוגדר לראשונה בשנת 1976 ע"י ג'ון הולט והתבסס חוקית וחוקתית על הרציונאלים של פס"ד ויסקונסין נגד יודר 1972 שקבע שחוק לימוד חובה, הנוגד את זכות ההורה לקבוע בנושא חינוך הילד שלו, אינו חוקתי. כיום החינוך הביתי חוקי בכל רחבי העולם המערבי, פרט לישראל ולגרמניה.

המצב החוקי בישראל
משרד החינוך הישראלי הפיק באוקטובר 2002 חוזר מנכ"ל בנושא חינוך ביתי, וזו נקודת הציון שבה המשרד הכיר במוסד חינוך ביתי וברציונאלים שלו דה-פאקטו.
בהיות יחסי הורים ילדים שותפות אמת ולא עניין מסחרי, שיש בו מטבע עובר לסוחר, כמו בחינוך הפרטי, הרי אין למשרד החינוך שום דרך חוקית לבצע סלקציה בין הורים בחינוך ביתי ,בדיוק כמו שאין חלוקת רישיונות סטטוטורים כדי ללדת ילד. אשר על כן, אין שום ערך ממשי לאישור ו/או אי אישור של ועדות חינוך ביתי שהרכיב משרד החינוך, וכפועל יוצא, אין דרך להאשים הורה בחינוך ביתי בעבירה לפי סעיף 4 חוק לימוד חובה ,במקביל ובנוסף יש לציין, שגם סעיף 2 בחוק הפיקוח מתחבר לרציונאל הזה ואינו מאפשר למשרד לפקח על מקום שבו יש מתחת ל 10 ילדים.


העבירה לכאורה של ההורה
הילד אינו מבקר בצורה סדירה במוסד מוכר, (מוסד מוכר לא רישמי, מוסד חינוך ביתי)

הסקנציה
איום על חירות ההורה: חודשים מאסר או איום על קניין ההורה: 1,000 ל"י קנס.

דרגת העבירה:
עבירה המוגדרת כעבירת חטא,(פחות משלושה חודשי מאסר) דרגה נמוכה מאד של ענישה, מקסימום 2 חודש מאסר (בכפוף כמובן לרף ההרשעות בישראל, לדוגמא עבירת שוחד של בעל תפקיד ציבורי בנסיבות מחמירות 8 חודשי מאסר)  או 1000 ל"י קנס אשר יוחזרו, באם ההורה יפקיר את הילד שלו לפי סעיף 15 לחוק הכשרות והאפוטרופוסות ויואל להפקיד את הילד חזרה לכספומט המוסדי גם אם הוא מכיר את תסמונת הכשל החינוכי או במילים החזקות של ד"ר אבירם ראש המרכז לעתידנות באונברסיטת בן גוריון.

החבות החוקית:
חובת המדינה: לספק חינוך חינם. חובת ההורה:  להביא את הילד לביה"ס חובת הילד: אין חובה.

תנאים להענשת ההורה
הוכחה באמצעות מכתב רשום מהנהלת המוסד שהילד אינו מבקר במוסד, וחובת בית המשפט להקשיב לעובד סוציאלי או לקצין ביקור סדיר ובמידת האפשר גם לפסיכולוג לפני הענשת ההורה.

היפוך נטל הראיה:
אם הורה מוכיח שהילד אינו מעוניין להיות בביה"ס, הוא יוצא מחובת החוק.

מי התובעים: משרד החינוך טוען במכתב רישמי שהוא אינו  צד לתביעה ורק הרשות המקומית היא התובעת,
בעניין זה יש לציין שהרשות המקומית היא בעלים משותף של המוסד החינוכי ,היא יושבת בכובע תובעת, כאשר דו"ח דוברת המליץ לנתק את הרשות מהמוסדות הציבורים, המיקום:בית משפט לעניינים מקומיים
שכרם של השופטים ממומן בידי העירייה ומועבר מדי חודש להנהלת בתי המשפט; והתובעים העירוניים, המופיעים בפני השופטים, יושבים פעמים רבות בחדרים סמוכים לאולם בית המשפט. "עירוב זה שבין בית המשפט לבין העירייה יוצר אנומליה בלתי תקינה", חיווה השופט מישאל חשין את דעתו בנושא. 

כבוד השופטת אחימן יעל מבטלת כתב אישום בנושא ביקור סדיר כנגד הורים לילדה אשר בצעו אינטואטיבית חינוך ביתי חלקי עם כל הרציונאלים של חינוך ביתי, רק שלא ידעו לקרוא לילד בשמו ולתת לפעולתם את הסימנים שמדובר בחינוך ביתי, יתר על כן, כאשר מנהל בית הספר מציע בבית המשפט לאם לא לשלוח בכלל את הילדה לבית הספר ולחנך את הילדה בעצמה, האם מביעה מורת רוח מדבריו..

כבוד השופטת אחימן יעל מעבירה ביקורת נוקבת על משרד החינוך, על דרכי ההתנהלות מול ההורים ועל הגשת כתב אישום כנגדם: "הגשת כתב אישום כנגד הורי התלמידה אינה משרתת את התכלית החקיקתית של חוק חינוך חובה ואינה תורמת דבר וחצי דבר להגנת הערכים שחוק זה הופקד או נועד לשמירתם".

 

השופטת הוסיפה וציינה כי אמה של התלמידה מעוניינת בהמשך ההליך הפלילי, "זאת מכיוון שנוכח מצוקתה ותחושתה האישית הקשה מהאופן שבו טיפלה מערכת החינוך...עד שהיא מוצאת בעובדה שמתנהל כתב אישום חיזוק וסיכוי לכך שבתה לא תהיה קורבן להחלטות שרירותיות עד כדי התעמרות, ואם זה המצב אוי לנו שכך הדברים מתנהלים"..

התובעת במשפט לעיל:
"מה שקרה בפועל זה שמערכת החינוך הפכה לנאשמת, וזה בדיוק ההפך ממה שצריך לקרות... הראייה החינוכית של ההורים חורגת מראייה חינוכית של הורה ממוצע... הם תופסים את המערכת לא כמשהו שהוא חובה ולא כמסגרת מחייבת, ובגלל זה הגענו עד הלום".על הגשת כתב האישום, שהינו הליך חריג, אמרה התובעת: "אנו משתמשים בכתבי האישום הללו במשורה, ואם אנו מגיעים לכאן זה מכיוון שאין ברירה. אין לנו רצון להכתים את ההורים באישום פלילי".השופטת אחימן החליטה בשלב זה של הדיון לחוות את דעתה על מערכת החינוך, ועוד בטרם נערכה הקראה בכתב האישום היא קבעה: "בא כוח המאשימה פתחה את דבריה במילים שמשקפות יותר מכל את דעתי על מערכת החינוך ועל השיקולים שהובילו להגשת כתב האישום"

 
כבוד השופט זאיד פלאח zaid falah 
בית משפט השלום חיפה  [שופט דור שני]

הוריהם של 41 מתלמידי בית הספר הואשמו על ידי המדינה כי לא שלחו את ילדיהם ללימודים מאז תחילת השנה, בית משפט השלום בחיפה החליט לבטל את כתבי האישום נגד ההורים בגין סעיף טכני - את מכתב להורים שלחה קצינת הביקור ולא מנהלת בית הספר, כבוד השופט זאיד אשר התבקש ע"י התובעת להרחיב את הפרשנות לחוק ולהכליל את משלוח המכתב ע"י קצינת הביקור כתקין, נזהר מאד בלשון הפרוצדורלית של החוק, וקבע שלא ניתן להרחיב משלוח מכתב ע"י קצינת הביקור כמכתב שנשלח ע"י מנהלת בית הספר. המחלוקת בין ההורים לעיריית חיפה, בעקבותיה הוגשות כתבי האישום, התעוררה בנוגע למבנה בו היו אמורים הילדים ללמוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית.
ראה הרחבה:  
nrg  מעריב 19.12.2006 אלי לוי ואיתמר ענברי       

 

בשנת 2001 נדונה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב עתירה מנהלית על ידי קבוצת הורים אשר הפעילו את בית הספר "עתיד" במתחם מקווה ישראל( עת"מ 1294/01 ביה"ס עתיד נ. משרד החינוך). מדובר על בית ספר אשר מזוהה בגלוי עם כת הסיינטולוגיה, אשר פועלת בגלוי לחדור למערכת החינוך העתירה הופנתה כנגד החלטת מנכ"לית משרד החינוך שלא לחדש לביה"ס את רישיון הפעלתו, בעקבות ממצאים חוזרים של הפיקוח על בית הספר מטעם משרד החינוך, אשר העלו כי רמת ההוראה והלמידה בבית הספר נופלות מן הרמה הנדרשת. בית המשפט השתכנע, כי החלטת המנכ"לית התקבלה באופן מקצועי וראוי; אולם, זכות ההורים לבחור לילדיהם חינוך לפי ראות עיניהם נראתה לבית המשפט כעדיפה על סמכותה המנהלית של המנכ"לית לסגור את בית הספר, והוא אפשר את המשך פעילותו.
התרשים בחינוך פרטי:

ההורים: בעלי זכות לבחור לילד חינוך לפי השקפת עולמם 
הילד: זכות לקבל חינוך איכותי
המדינה (באמצעות מנכ"ל משרד החינוך): סמכות לכאורה לפקח על איכות החינוך ורמתו;
הסמכות לסגור מוסד לימוד שאינו עומד בסטנדרטים צומצמה ע"י מיני בג"צ כך שהחלטת ההורים עומדת מעל סמכות משרד החינוך.
   

התרשים בחינוך ביתי:
ההורים: בעלי זכות לבחור לילד חינוך לפי השקפת עולמם.
הילד: זכות לקבל חינוך איכותי
המדינה (באמצעות מנכ"ל משרד החינוך): סעיף 2 בחוק הפיקוח אינו מתיר למשרד לפקח על מקום בו לומדים פחות מעשרה ילדים, כלומר אין סמכות ע"פ דין לפקח.
אין סמכות ע"פ דין לסגור או לפרק את מוסד המשפחה שהוא מוסד על-חוקתי.

כבוד השופט שמגר בעא 93 / 2266 פלוני, קטין נ' פלוני מט (1) 221, עמוד 235-239
"גישת האוטונומיה של המשפחה באה להגדיר את היחסים בין התא המשפחתי, האוטונומי, לבין המדינה, ומטרתה להדגיש כי החברה מכפיפה את כוחותיה וזכויותיה כלפי הילדים לאלה של ההורים השאיפה לצמצם את התערבותה של המדינה ברורה: התערבות מאסיבית של המדינה בתחום יחסי הורים-ילדים תרוקן מתוכן את רעיון הסמכות ההורית... ההמנעות מהתערבות מדגישה את העובדה שהילד חי בראש ובראשונה בחסות הוריו ובאחריותם, וכי מעמד המדינה או החברה משניים במעמדם, אלא אם כן מתברר שדרושה התערבות המדינה לשם הגנה על הילד.
אך חשוב מכך, הסיטואציות שלכאורה דורשות התערבות הן בדרך כלל מורכבות ורגישות, ולעתים קשה להניח שהמדינה (שופט או פקיד סעד) תקבל החלטה טובה יותר מזו של ההורים.... במקרה הרגיל ההנחה היא לכן ששיקול-דעת ההורים מסמל ומגבש באופן הטוב והמדויק ביותר את ההחלטות הראויות בגידול הילדים....ההנחה בדבר התערבות מינימאלית של המדינה נסתרת משיוצאים מתחומי המקרה הרגיל, קרי, כאשר מתעורר משבר בתא המשפחתי: התערבות המדינה תידרש, לא משום הפרת חובה מחובותיו של הורה כלפי המדינה למשל: הפרת החובה לשלוח ילד לבית ספר על-פי חוק חינוך חובה, אלא משום הפרת חובת ההורה כלפי ילדו".

 

ומה אומר
מוטי בנאו - מנהל קציני הביקור כנסת 17 פרוטוקול 7 03.07.2006
נכון לשנת הלימודים תשס"ו 2006 קציני הביקור מטפלים  ב 60,000 ילדים אשר אינם אינם מגיעים לבית הספר, רובם ככולם נמצאים במתחם חוק לימוד חובה רק 7,236 הם מעל גיל 16 ...
האם מוגשים בישראל 60,000 כתבי אישום כנגד הורים?
מוטי בנאו בראיון בעניין הגשת תלונה במשטרה נגד אב מירושלים:
לעיתים נדירות מאד אנו מגישים כתבי אישום.  
*
א-ב בחינוך ביתי מציין שהתלונה נגד האב הירושלמי אכן הוגשה במשטרה, אולם המשטרה השתמשה בשיקול הדעת ולא העבירה את התיק לפרקליטות להגשת כתב אישום.

בשולי הדברים נציין, תפקיד קצין ביקור סדיר, אינו תפקיד סטטוטורי, סעיף 4 בחוק לימוד חובה הוא המקום היחידי בחוק שמאזכר את הפונקציה.
מצגת הגדרה: קצין ביקור סדיר

קצין + ביקור סדיר, טרמינולגיה צבאית משטרתית נוקשה, לתפקיד שאינו סטטוטרי, אשר משרד החינוך הפך בנוהל 2002 בחינוך ביתי, לזרוע כוחנית מכוערת של המשרד ולמעין "שוטר נוכחות" שלו, אולם במקור, תפקיד קצינת ביקור סדיר נועד להיות בכלל גשר על פני מים סוערים, כדי לאפשר לילד להיות מיוצג ע"י מבוגר תומך  מול כוחות חזקים ממנו, בין אם אלה הורים המתעללים ו/או מזניחים אותו, או מורים ומנהלי בית ספר כוחניים המכופפים את הילד או מעדיפים לבצע הנשרה פאסיבית או אקטיבית שלו, כדי ליצור מצג של בית ספר מוצלח. א-ב בחינוך ביתי סבור שעם התרחבות מעגלי חינוך ביתי, התפקיד בעל השם המעלה אסוציאציות קשות ומראות שאנו משתדלים לשכוח, עם המונח סדיר/רגולטורי בעבור תפקיד המיועד לקטינים, ישתנה למונח רך כגון איש-קשר, אשת-קשר למי שישאר במוסד ציבורי. ד"ר זיילר אילנה בחודש מאי שנת 2006 האחראית על ניסוח נהלי 2002 ו 2006 ל"ידיעות אחרונות" 11.5.06 אסף.ז: "השינוי העיקרי הוא, שאנחנו (משרד החינוך, א-ב) באים לקראת הורים שקיבלו החלטה אמיצה וקשה, לקחת את משימת החינוך לידיהם, בנוסף לביטול המיצ"ב,(הבחינות, א-ב)  החלטנו לא לשלוח אליהם קציני ביקור סדיר מאחר שאינם עוברים על החוק".

חזון א-ב בחינוך ביתי

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מחליף ייעוץ ו/או התייעצות עם עו"ד.

+ שלח משוב
תנאי הגלישה באתר א-ב בחינוך ביתי מחייבים  אתיקת האתר  
האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, רפואי, פסיכולוגי ו/או אחר, ואינו מחליף התייעצות.
כל הזכויות שמורות ליפה גל 2006-2012 ©

http://www.ab-lifeschooling.com/  

 הפוך לעמוד הבית

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]

lifeschooling  א-ב בחינוך ביתי |  "כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מרגע היוולדו ועד ליום מותו" 

 


לייבסיטי - בניית אתרים